26/02/2021

Để sử dụng Mogivi Page, anh chị đã có tài khoản tại Mogivi không cần phải đăng ký tài khoản mới. Chỉ cần đảm bảo tài khoản đã xác thực (Gửi ảnh CMND). Dưới đây là 3 bước thao tác đơn giản để tạo trang Mogivi Page. Anh chị có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết 8 bước tại đây.

Bước 1: Đăng nhập vào Mogivi Page và chọn giao diện Page

-Đăng nhập tài khoản
-Vào mục Mogivi Page
-Chọn Giao diện mẫu bạn muốn và nhập các thông tin 
Chỉ có domain* là không thể thay đổi. Các thông tin khác bạn có thể cập nhật lại sau.

*Domain là phần tên đại diện của bạn trong website.
Ví dụ bạn điền "tuantu" thì khi tạo xong website của bạn sẽ là "tuantu.mogivi.vn"

 

 

Đăng nhập, vào Mogivi Page và điền các thông tin tạo Page mới

Đăng nhập, vào Mogivi Page và điền các thông tin tạo Page mới

Đăng nhập, vào Mogivi Page và điền các thông tin tạo Page mới

Đăng nhập, vào Mogivi Page và điền các thông tin tạo Page mới

Bước 2: Chọn dự án 

 

Các dự án bạn chọn theo dõi sẽ được hiện lên trong website
Trong Mogivi Page, chọn "Dự án"
Bấm nút "Theo dõi" dự án bạn muốn bán. Tối đa 10 dự án

Bước 3: Chỉnh sửa, cập nhật thông tin Page

 

Để chỉnh sửa thông tin của page, bạn vào Mogivi Page, mục Thiết kế của bạn. Chỉnh sửa thông tin xong bạn bấm nút "Cập nhật" 

Bạn vào mục Thiết kế của bạn để xem và chỉnh sửa các thông tin Page

Bạn vào mục Thiết kế của bạn để xem và chỉnh sửa các thông tin Page

Bạn vào mục Thiết kế của bạn để xem và chỉnh sửa các thông tin Page

Bạn vào mục Thiết kế của bạn để xem và chỉnh sửa các thông tin Page

Đừng để bỏ lỡ thông tin !

Cùng 9870 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Vui lòng cung cấp chính xác email của bạn

Xem nhà đất theo địa điểm